Přeskočit navigaci.

Daňová evidence

Termín „daňová evidence“ je dle novely zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů novým označením pro bývalé jednoduché účetnictví. Daňová evidence slouží jako podklad pro vypracování přiznání k dani z příjmů.

Co je daňová evidence v praxi? Je to v podstatě pohyb finančních prostředků – příjmů a výdajů. Na rozdíl od účetnictví není v daňové evidenci účtován pohyb pohledávek a závazků v hlavní knize a neovlivňuje daňový základ. O ostatních pohybech se vede evidence ve speciálních knihách.

Vedení daňové evidence

Zahrnuje veškeré související úkony dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování daňové evidence, rekonstrukce daňové evidence, kontroly daňové evidence a ostatních služeb týkajících se daňové evidence na základě dohody. Zpracovává se zpravidla za zdaňovací období. V praxi je zdaňovacím obdobím většinou kalendářní rok, ale zákon o dani z příjmů hovoří o tzv. hospodářském roku.

Daňovou evidenci je možné vést i ručním zpracováním, avšak tento způsob není efektivní. Naše firma používá ke zpracování kompletního účetnictví speciální programy jako jsou WINDUO, JUKWIN

Nabízíme Vám:

  • zpracování bankovních a pokladních dokladů
  • evidenci závazků a pohledávek
  • vedení peněžního deníku
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně povinných sestav a včetně podání na FÚ
  • evidenci faktur vystavených a přijatých
  • evidenci majetku a vedení majetkových karet
  • závěrkové operace – uzavření roku a počáteční stavy nového období
  • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů – přehledy na OSSZ a zdravotních pojišťoven včetně podání
  • zpracování daně silniční a ostatních daní včetně podání

Naše klienty zastupujeme ve všech institucích, které jsou spojeny se zpracováním účetnictví a daňovou evidencí. Na základě dohody také za ně řešíme případné problémy. Upozorňujeme rovněž klienta na termíny placení jednotlivých daní.

Chci využít vašich služeb
Historie

Roky praxe jsou jedním z ukazatelů kvalifkovanosti a odbornosti našeho týmu.

Za tak dlouhou dobu na trhu jsme se naučili mnohému, co jiní ne. Díky tomu jsme schopni pro vás navrhnout optimální plán pro úsporu vašich daní.

Spokojení klienti

S firmou paní Peterkové Manon účto spolupracujeme od r. 2005. Jsem velmi spokojen s prací této firmy. Mohu se na ně naprosto spolehnout, což považuji v dnešní době za jeden z nejdůležitějších faktorů. Vyřizují vše potřebné, co musí naše firma plnit vůči státní správě. Ne zrovna někdy lehkou roli dokáže paní Peterková vyřešit s neuvěřitelnou trpělivostí.

Martin Huněk
jednatel H sport spol.  s r.o., www.hsport.cz

Kontakt patička

Kontakt

MANON-ÚČTO, s.r.o.
Karásek 2130/7
621 00 Brno-Řečkovice

Kancelář (pevná linka): 545 224 115
Kancelář (mobil): 602 743 966
em