Přeskočit navigaci.

Mzdy - Mzdové účetnictví

Každému zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda dle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku.

Co je to vlastně mzda nebo mzdy?

Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. Celková částka mzdy by se měla odvíjet od složitosti práce, odpovědnosti a namáhavosti. Dále také podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Než zaměstnanec nastoupí do práce, musí mít sjednanou mzdu ústně (možno při pracovním poměru kratším než 1měsíc) nebo stanovenou písemně.Mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Zaměstnavatelé musí za práci stejné hodnoty stanovit zaměstnancům stejnou mzdu. Jakoukoliv diskriminaci zákon zakazuje. Mimo mzdy jsou zaměstnanci vypláceny například náhrady mzdy za dovolenou, cestovní náhrady, odstupné nebo výnosy z kapitálových podílů nebo obligací. Tyto složky se nepovažují za mzdu. Zaměstnanec musí obdržet mzdu po vykonání práce a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. Většinou zaměstnavatel stanovuje pevný výplatní termín.

Naše firma Vám nabízí nejen samotné mzdové účetnictví, ale i další úkony související s mzdovou problematikou, včetně poradenství a komunikace s orgány státní správy.

V oblasti mzdového účetnictví Vám nabízíme tyto služby:

 • výpočet měsíčních mezd
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • zpracování přehledů vyměřovacích základů na SSZ a ZP včetně podání
 • tisk výplatních pásek
 • vyhotovení přehledu mezd za zaměstnance
 • zpracování mzdových listů
 • vypracování potvrzení o příjmech
 • zpracování ročního vyúčtování daní za zaměstnance
 • zpracování výplatní sestavy
 • zpracování sestavy nemocenských dávek jednotlivých zaměstnanců
 • zpracování sestavy záloh
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu dle zákona č. 125/1993 Sb.
 • zpracování přehledu čerpání dovolené
 • vypracování a vedení evidenčního listu důchodového pojištění
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • vypracování předstihového řízení, včetně doručení na SSZ
 • zastupování při jednáních a kontrolách na všech úřadech.
 • tisk jednoduché pracovní smlouvy
 • tisk dohody o provedení práce
 • tisk výpovědi z pracovního poměru
Chci využít vašich služeb
Historie

Roky praxe jsou jedním z ukazatelů kvalifkovanosti a odbornosti našeho týmu.

Za tak dlouhou dobu na trhu jsme se naučili mnohému, co jiní ne. Díky tomu jsme schopni pro vás navrhnout optimální plán pro úsporu vašich daní.

Spokojení klienti

S firmou paní Peterkové Manon účto spolupracujeme od r. 2005. Jsem velmi spokojen s prací této firmy. Mohu se na ně naprosto spolehnout, což považuji v dnešní době za jeden z nejdůležitějších faktorů. Vyřizují vše potřebné, co musí naše firma plnit vůči státní správě. Ne zrovna někdy lehkou roli dokáže paní Peterková vyřešit s neuvěřitelnou trpělivostí.

Martin Huněk
jednatel H sport spol.  s r.o., www.hsport.cz

Kontakt patička

Kontakt

MANON-ÚČTO, s.r.o.
Karásek 2130/7
621 00 Brno-Řečkovice

Kancelář (pevná linka): 545 224 115
Kancelář (mobil): 602 743 966
em